Misiunea si viziunea scolii

 

Viziunea:Mâine vom fi mai buni decât azi!

Şcoala noastră îşi doreşte să devină o mare familie, un al doilea „acasă”, pentru toţi elevii noştri; o familie în care fiecare să se bucure de oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, în domenii cerute pe piaţa muncii.

 

 

Misiunea:

– Şcoala noastră îşi propune să asigure dezvoltarea intelectuală, spirituală şi fizică a fiecărui elev, precum şi dorinţa de cunoaştere pentru o integrare reală în comunitate;

– Şcoala îşi propune să devină o „minicomunitate” ordonată în care elevii să îşi formeze şi să exerseze convingeri şi comportamente adecvate, o „şcoală incluzivă” care să ofere egalitate de şanse şi sprijin pentru dezvoltarea personală a fiecărui elev, inclusiv a celor care provin din medii defavorizate şi a celor cu nevoi educative speciale;

– Dezvoltarea şi promovarea abilităţilor sociale precum acceptarea reciprocă, respectarea drepturilor omului, eradicarea discriminării în vederea unei convieţuiri armonioase;

– Valorile reale pentru viaţă sunt priorităţi educative ale şcolii: libertatea de expresie şi de alegere, asumarea răspunderii, spirit autonom şi competitiv;

– Să oferim locuitorilor din Topoloveni și împrejurimi oportunități de educație și instruire accesibilă în domeniile alimentar și mecanic, sprijinind în același timp dezvoltarea carierei, sporirea calității vieții și prosperitatea economică;

–  Politica de școlarizare a fost de a găsi acele domenii care au nevoie de forță de muncă, pentru a nu produce șomeri cu diplomă;

– Promovarea unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la învăţământul universitar și la piața muncii, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional;

– Facilitarea unui dialog permanent între partenerii sociali şi educaţionali;

– Asigurarea dezvoltării personalității educabililor, într-un climat stimulativ de colaborare şi de siguranţă.