Despre noi

 

Despre noi
Lista documente
Comunicat_de_Presa_MFE

 

PREZENTARE GEOGRAFICĂ

Variat și spectaculos este relieful românesc, dar în puține regiuni poate fi surprinsă integral măreția unui apus de soare ori savoarea frunzelor umezite de roua muntelui. Într-un singur loc poate călătorul percepe mireasma plină de istorie a ulițelor din Golești și se poate răcori în adierea înghețată a Transfăgărășanului. Acest loc, acest amfiteatru natural, este “Mica Românie” sau, conform hărții administrative, Județul ARGEȘ.

Tradiționala ospitalitate românească, alături de frumusețea plaiurilor argeșene și de atractivitatea potențialului economic, constituie argumente de necontestat în favoarea înscrierii județului ARGEȘ pe harta priorităților, inclusiv de natură investițională, a viitorilor noștri parteneri interni și externi.

Situat în bazinul Argeșului superior, râu legendar al cărui nume îl poartă, județul este străjuit la nord de creasta Făgărașilor, cu vârfurile Moldoveanu (2.543 m) și Negoiu (2.535 m), iar la sud se leagănă în Câmpia Română, cumpăna de istorie a Valahiei. Astfel, de la nord la sud, se regăsesc toate cele trei forme de relief: munți, dealuri și câmpie, precum și două bazine hidrografice: Bazinul Argeș, în zona muntoasă și cea de deal și Bazinul Vedea, în zona de deal și de câmpie.

Suprafața județului Argeș este de 6.800 km2, ceea ce reprezintă 2,9 % din suprafața totală a țării, iar numărul locuitorilor săi este de 663.206 (din care 45% în mediul urban). Aceștia sunt distribuiți în trei municipii (Pitești, Câmpulung-Muscel și Curtea de Argeș), patru orașe (Mioveni, Topoloveni, Costești și Ștefănești) și 95 de comune.

Reședința de județ este municipiul Pitești (cunoscut și sub numele de “Orașul lalelelor”). Această localitate este reprezentativă în ceea ce privește împletirea valorilor tradiționale cu aspirațiile europene ale comunității românești.

Arta și cultura se bucură și ele de o atenție deosebită în județul Argeș, unde funcționează numeroase muzee și școli de artă populară și clasică, teatre, case memoriale și de cultură, asociații de specialitate, biblioteci.

Tradițiile învățământului pe aceste meleaguri se pierd în negura vremurilor. Încă din secolul al XIV-lea au fost organizate pe lângă biserici, mânăstiri sau curțile domnești de la Câmpulung și Curtea de Argeș, școli pentru tinerii argeșeni. Un rol important în dezvoltarea învățământului l-a avut “Școala Slobodă Obștească” de la Golești, înființată de Radu Golescu în 1815.

Orașul Topoloveni este situat în partea central-sudică a României, în nord-vestul Munteniei, în partea de sud–est a județului Argeș, la contactul dintre lunca Argeșului și dealurile din platforma Cândești. Pârâul Cârcinov străbate localitatea de la nord la sud, iar râul Argeș scaldă localitatea la limita sa sudică. Localitatea este traversată de drumul național nr. 7 București – Pitești, aflându-se la 95 km de București și la 20 km de Pitești. Orașul Topoloveni are o suprafață de 3384 ha și se învecinează cu localitățile Călinești, Priboieni, Bogați, Leordeni, Căteasca. Din punct de vedere administrativ, astăzi orașului Topoloveni îi aparțin și satele Țigănești, Boțârcani, Goronești și Crintești.

Înfiinţarea Liceului Tehnologic Topoloveni a fost raspunsul firesc la cerinţele pieţei muncii. Astfel, scoala noastră are ca scop să pregătească tinerii pentru specializările Industrie alimentară, Turism și alimentație publică, Mecanică. Ţinându-se seama de caracteristicile zonei, de condiţiile social-economice specifice şi de necesitatea valorificării bazei didactico-materiale bune de care dispune şcoala, preconizăm că în următorii ani domeniile de pregătire se vor diversifica.

Planul de şcolarizare

     În anul şcolar în curs funcţionează un număr de 46  de clase  de elevi :

 • 499  elevi la ciclul primar, cuprinşi în 21 de clase;
 • 328 de elevi la ciclul gimnazial, cuprinşi în 14 clase;
 • 181 elevi la ciclul liceal, cuprinşi în 8 clase.
 • 84 elevi la ciclul profesional, cuprins in 3 clase.

    La şcoală au fost înscrişi toţi copiii, fără nici un fel de discriminare (cei cu nevoi educative speciale, precum şi cei care aparţin diferitelor culte religioase, fiind integraţi în aceste clase). Elevii provin în general din oraş şi din localităţile limitrofe (unitatea noastră fiind preferată de elevii din zonă), din medii sociale diverse, cu situaţie materială, structuri familiale şi capacităţi individuale de toate categoriile.

Resurse umane

 • numărul angajaţilor din şcoală: 89
 • personal didactic – 72
 • personal didactic auxiliar – 6
 • personal nedidactic – 11
 • toate unităţile şcolare au fost încadrate cu personal didactic calificat în proporţie de 100% şi grade didactice după cum urmează:
 • doctorat – 4
 • gradul didactic I – 45; procent 63%
 • gradul didactic II – 9;
 • definitivat – 9;
 • debutant – 8;

Resurse materiale

       Liceul Tehnologic Topoloveni este situat în centrul orasului Topoloveni  şi funcţionează în patru corpuri, fiecare fiind înconjurat de un spaţiu generos de recreere şi joacă pentru copii.

 • Corpul A – clasele I-VIII
 • Corpul B – clasele IX-XII
 • Corpul C – ateliere clasele IX-XII
 • Corpul D – clasele pregătitoare

 Începând cu anul 2016, şcoala are o suprafaţă de 4265 m2 , fiind compusă din :

 • 22 săli de clasă
 • laborator de biologie
 • cabinet de informatică
 • cabinet de limba engleză
 • cabinet limba română
 • cabinet religie
 • cabinet metodic
 • bibliotecă şcolară cu peste 16081 volume
 • cancelarie şi birouri de secretariat
 • cabinetul directorilor
 • grupuri igienico-sanitare la standarde corespunzătoare
 • sală de sport
 • ateliere
 • laborator fizică-chimie
 • laborator de industrie alimentară

Separat de Corpul A există o clădire mai mică ce găzduieşte cabinetul psihologic şi un cabinet medical, precum şi spaţii de depozitare a laptelui şi cornului. Pentru activităţile sportive  curtea este prevăzută cu suprafaţă  asfaltată.

Şcoala este racordată la reţeaua de apă, iar încălzirea se face prin intermediul unei centrale termice de mare capacitate.

Fiecare sală de clasă este prevăzută cu tablă ecologică  şi cu mobilier nou. Laboratoarele sunt dotate corespunzător şi utilizate permanent.

 Oferta educaţională

Din anul 2013, la ciclul gimnazial, funcţionează o clasă pe serie cu predare intensiv limba engleză, unde vin şi se înscriu şi elevii din zonele limitrofe. Sunt selectaţi pe baza unui concurs cu două probe.

Clasele de liceu formează tineri pentru piaţa muncii cu următoarele specializări:

 • mecanică
 • industrie alimentară
 • turism şi alimentaţie

Programul şcolii

Activitatea şcolară se desfășoară în fiecare zi (luni – vineri) după cum urmează:

 • cls. pregătitoare – a IV-a – 8.00- 12.00/13.00;
 • cls. V-VII şi IX-XII – 12.00/13.00–19.00;

Durata orei de curs este de 50 minute, iar pauza este de 10 minute la nivel gimnazial și liceal; pentru clasele pregătitoare-IV, durata orei de curs este de 45 minute, iar pauza este de 15 minute.